Grupa logistyczna

Prowadzący:
Krzysztof Romanowski

 

I Wstęp do Sprzedaż i Dystrybucja
Zagadnienia:
1. Tworzenie Klienta (VD01)
2. Tworzenie Materiału (MM01)
3. Dane klient- materiał (VD51)

 

II Gospodarka Materiałowa & Zakupy
Zagadnienia:
1. Tworzenie Dostawcy (XK01)
2. Tworzenie Rekordu Informacyjnego Zaopatrzenia (ME11)
3. Przegląd Zapasów (MMBE)
4. Tworzenie Zamówienia (ME21n)
5. Przyjęcia Materiałów (MIGO)

 

III Gospodarka Materiałowa & Sprzedaż
Zagadnienia:
1. Przegląd zapasów w ujęciu statycznym (MMBE)
2. Lista zapasów/zapotrzebowań (MD04)
3. Modyfikacja odbiorcy (opcjonalnie)
4. Tworzenie zlecenia sprzedaży (VA01)
5. Tworzenie dostawy wychodzącej z referencją do zlecenia klienta (VL01N)
6. Pobranie towaru z magazynu (VL06P)

 

IV Wstęp do MRP
Zagadnienia:
1. Tworzenie towarów handlowych (MMH1)
2. Bieżąca lista zapasów/zapotrzebowań (MD04)
3. Planowanie jednopozycyjne jednopoziomowo (MD03)
4. Zmiana zgłoszenia zapotrzebowania (ME52N)
5. Przypisanie i przetwarzanie zgłoszeń zapotrzebowań (ME57)
6. Tworzenie zamówienia (ME21N)

 

V Rzeczywista komunikacja między dostawcą i klientem
Zagadnienia :
1. Bieżąca lista zapasów/zapotrzebowań (MD04)
2. Zmiana rekordu informacyjnego (ME12)
3. Tworzymy dostawę przychodzącą – awizo dostawy (VL31N)
4. Księgowanie dostawy przychodzącej (VL32N)
5. Tworzenie zlecenia klienta (VA01)
6. Zmiana zlecenia klienta (VA02)

 

VI Przygotowanie do Produkcji
Zagadnienia:
1. Tworzenie wyrobu gotowego (MMF1)
2. Tworzenie surowca (MMR1)
3. Tworzenie specyfikacji materiałowej (CS01)
4. Tworzenie standardowej marszruty/plan (CA01)
5. Zmiana MPK (Miejsce Powstawania Kosztów (KS02)
6. Wyświetlanie Rodzaju działania (KL13)
7. Zmiana w planowaniu działów/stawek (KP26)

 

VII Produkcja
Zagadnienia:
1. Tworzenie stanowiska roboczego (CR01)
2. Tworzenie standardowej marszruty/plan (CA01)
3. Tworzenie kalkulacji materiałowej ze strukturą ilościową (CK11N)
4. Aktualizacja ceny (CK24)
5. Tworzenie zlecenia produkcji z materiałem (CO01)
6. Nowa transakcja Ruch materiałowy (MIGO)
7. Zmiana zlecenia produkcyjnego (CO02)
8. Wprowadzenie Karty czasowej dla zlecenia produkcyjnego (CO11N)

Transakcje wielokrotnie pojawiające się pomiędzy operacjami.

MD04 – Lista zapasów
MD03 – Planowanie jednej pozycji jednopoziomowo
MM02 – Zmiana materiału

 

VIII Produkcja II
Zagadnienia:
1. Tworzenie materiału (MM01),- surowiec
2. Tworzenie i przyjęcie zamówienia, (ME21n) (MIGO)
3. Tworzenie materiału (MR01), – wyrób gotowy
4. Tworzenie specyfikacji materiałowej.(CS01)
5. Tworzenie marszruty (CA01)
6. Tworzenie kalkulacji materiałowej ze strukturą ilościową. (CK11N),
7. Przygotowanie do procesu produkcyjnego.

MD04 – Lista zapasów
MD03 – Planowanie jednej pozycji jednopoziomowo
CO02 – Zmiana zlecenia produkcyjnego
MIGO – Ruch Materiałowy

 

IX Produkcja II c.d.
Zagadnienia:
1. Rezerwacja (MB23) – wyświetlanie rezerwacji
2. Karta czasowa (CO11N) – potwierdzanie operacji
3. Ruch materiałowy (MIGO) – księgowanie wyrobów gotowych
4. Zmiana materiału (MM02)
5. Wielopoziomowe planowanie jednopoziomowe (MD02) – planowanie produkcji

 

X Zapasy specjalne i podwykonawstwo
Zagadnienia:
1. Tworzenie materiału (MM01) – tworzenie dodatkowej zakładki Zaopatrzenie
2. Tworzenie rekordu informacyjnego (ME11)- podwykonawstwo wyrobu gotowego
3. Tworzenie zamówienia (ME21N) – wysyłka surowców na podwykonawstwo
4. Przeksięgowanie (MIGO_TR)- przeksięgowanie surowców
5. Ruch materiałowy (MIGO) – przyjęcie wyrobu gotowego
6. Tworzenie zamówienia (ME21N) – konsygnacja
7. Ruch materiałowy (MIGO) -przyjęcie surowców jako konsygnacja
8. Zlecenie produkcyjne (CO01)
9. Wydanie materiałów (MIGO_GI) wydania surowców z konsygnacji na produkcję

 

XI Konsygnacja
Zagadnienia:
1. Przegląd Zapasów Konsygnacyjnych (MB54)
2. Rozliczanie Zobowiązań Konsygnacyjnych (MRKO)
3. Konsygnacja u Klienta
    A. Uzupełnienie konsygnacyjne (VA01)
    B. Zmiana odbiorcy (VD02)
    C. Zmiana Materiału (MMO2)
4. Przetwarzanie zbiorcze dokumentów do wysyłki – Zlecenie Klienta (VL10A)
5. Tworzenie rekordów warunków (CK11) – Ustalanie ceny
6. Wydanie konsygnacyjne (VA01)
7. Tworzenie faktury (VF01)

 

XII Transport
Zagadnienia:
1. Definiowanie tras i odcinków (0VTC)
2. Opracowanie ustalania trasy (0VRF)
3. Tworzenie zlecenia klienta (VA01)
4. Tworzenie dostawy wychodzącej z referencją do klienta (VL01N)
5. Tworzenie transportu (VT01N)
6. Zmiana transportu (VT02N)
7. Dostawa wychodząca (VL02N)
8. Zmiana dokumentu transportu (VT02N)
9. Tworzenie zamówienia (ME21N)
10. Tworzenie kosztów frachtu (VI01)
11. Wprowadzenie faktury przychodzącej (MIRO)
12. Zmiana rekordu informacyjnego (ME11)
13. Stornowanie dokumentu fakturowania (MR8M)

 

XIII Modele ustalania cen
Zagadnienia:
1. Tworzenie zlecenia sprzedaży (VA01)
2. Zmiana warunków cenowych (VK32)
3. Zmiana danych podstawowych klienta w SD. (VD02)
4. Tworzenie zlecenia sprzedaży (VA01)

 

XIV Strategie ustalania cen
Zagadnienia:
1. Tworzenie rekordów warunków (VK11)
2. Ustalanie rabatów (VK11)
3. Tworzenie zlecenia sprzedaży (VA01)
4. Tworzenie rabatu dla klienta na podstawie grupy produktów (VK11)
5. Zmiana towaru handlowego (MM02)
6. Rabat dla palety (VK11)

 

XV Wstęp do Warehouse Management
Zagadnienia:
1. Wyświetlanie miejsc składowania (LS03N)
2. Tworzenie nowego materiału (MM01)
3. Tworzenie zamówienia (ME21n)
4. Tworzenie dostwy przychodzącej (VL31N)
5. Bieżąca lista zapasów (MMBE)
6. Tworzenie zlecenia przeniesienia (VL32N)
7. Potwierdzenie zlecenia przeniesienia (LT12)
8. Zmiana dostawy przychodzącej (VL32N)
9. Zaksięgowanie dostawy przychodzącej (MIGO)
10. Tworzenie zlecenia sprzedaży (VA01)

Partnerzy

Loading images...